Service

Porsche Service Center Linköping samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna boka tid för service och/eller reparation. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.

Porsche Service Center Linköping kommer att spara dina uppgifter i 12 månader efter genomförd service och/eller reparation.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar personuppgifter.